Nejnovější příspěvky

Nejčtenější ...

Rozdělení učitelů do tříd

V sekci Kontakty - Zaměstnanci školy si můžete prohlédnout rozdělení třídnictví v jednotlivých třídách pro školní rok 2015/2016.

Aktualizováno (Pondělí, 24 Srpen 2015 15:49)

 

S opravami jsme nezaháleli ani letos

Každoročně probíhají v době prázdnin v budovách základní školy opravy a rekonstrukce. V letošním roce jsme se zaměřili zejména na budovy v Komenského ulici. Ve čtyřech třídách druhého stupně byla zrenovována podlaha, vyměněno osvětlení a vymalováno. Náročnou rekonstrukcí prošly prostory WC v 1. patře v budově školní družiny. V budově v Teplické ulici proběhly letos jen drobné úpravy a rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Některé opravy probíhaly s malou přestávkou téměř celé 2 měsíce. Uklidit a připravit všechny prostory na běžný školní provoz je v takovém případě náročné. Všichni zaměstnanci to vše zvládli i přes obrovská vedra. Patří jim za to dík.

S rekonstrukcí podlah, osvětlení ve třídách a sociálního zařízení ve školní družině chceme pokračovat i v dalších letech. Doufáme, že se v nejbližší době podaří ve spolupráci se zřizovatelem vyměnit okna v budově ŠD, zrekonstruovat střechy na budovách v Komenského ulici a pak už jen „třešnička na dortu" – tělocvična a propojení budov s novou kuchyní a jídelnou. Není toho málo, ale věříme, že se vše podaří. Vždyť je to ve prospěch našich dětí.

Aktualizováno (Neděle, 23 Srpen 2015 20:47)

 

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EÚ platí od 13.12.2014 povinnost označovat u jednotlivých jídel alergeny, které jídlo obsahuje. Značení alergenů je pouze informační. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů ve formátu pdf je ke stažení zde ... a bude vyvěšen také ve školní jídelně vedle jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Aktualizováno (Středa, 19 Srpen 2015 20:44)

 

Vyhodnocení programu MŠMT ČR

Naše škola se v loňském roce zúčastnila rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem "Bezplatná výuka českého jazyka, přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí". Součástí podmínek projektu je rovněž zveřejnění závěrečného vyhodnocení projektu, což tímto činíme. Materiál si můžete stáhnout pod volbou "Ke stažení" v horním menu - sekce "Materiály k projektům EU - soubor "Vyhodnocení programu MŠMT. Případně si ho můžete stáhnout jedním kliknutím na odkaz zde ...

Aktualizováno (Neděle, 19 Leden 2014 17:28)

 
Programy EU
Banner
Účastníme se projektů
Banner
Banner
Banner
Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob
Banner
Účastníme se projektu EU Peníze školám
Banner