Den dětí v pohybu

IMG 0262První červnový den je pro žáky zajímavý nejen tím, že začíná poslední měsíc školního roku, ale zároveň je také radostným očekáváním oslav k tomuto dni. Naše škola letos oslovila sdružení Aktivity NADOHLED, které pro nás uspořádalo branně sportovní závod pro celou školu – tedy pro cca 190 dětí. Děti byly rozdělené do věkově smíšených hlídek. Mladší absolvovaly 8 stanovišť na trase 2,8 km a starší vyrazily na trať dlouhou 4 km s 10 kontrolami. Měly tak možnost hravou formou plnit výchovný plán s názvem Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací. V praxi to znamenalo např. střelbu ze vzduchovky (ti starší), udržení rovnováhy na tzv. slacklajně (popruh zavěšený mezi stromy) nebo prověření znalostí v úkolech ze zdravovědy, topografie apod. V cíli si pak všichni mohli vyzkoušet střelbu z luku, lov papírových rybiček nebo malování křídami na asfalt. Počasí nám přálo téměř do úplného konce, avšak vyhodnocení výsledků starších žáků muselo proběhnout (ke spokojenosti dětí) v naší nové tělocvičně. Všichni zúčastnění žáci obdrželi originální diplom a ti nejlepší dokonce sladkou medaili. Každý v tento den odcházel s pocitem dobře odvedené práce. V závěru byla ještě vyhlášena hudební soutěž v beatboxu, do které se mohou přihlásit jednotlivci napříč ročníky. Ta proběhne v rámci tradičního atletického trojboje v úplném závěru školního roku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen sdružení Aktivity NADOHLED, které vše skvěle organizačně zajistilo, ale také pedagogům a žákům 9. třídy, bez kterých bychom akci nezvládli. Velký dík patří zejména sponzorům akce - panu Votrubovi za věcný dar a Městskému úřadu Hrob za zajištění zázemí a elektrocentrály. Městské policii Košťany děkujeme za pomoc s dohledem na všech místech, která mohla být pro děti nebezpečná. Všem závodníkům pak za skvělé vědomostní i sportovní výkony, stejně tak odvahu a odhodlání překonat sami sebe. Už teď se těšíme na další podobně vydařené akce. Několik fotografí z akce si můžete jako obvykle prohlédnout v Galerii.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám