Poprvé ve škole

20230904 083825Po dvouměsíčním odpočinku se v pondělí 4. září pro žáky opět otevřela škola. Ztichlé a prázdné šatny, chodby i třídy se rázem proměnily ve včelí úly. Bylo si o čem povídat. Prázdninových zážitků bylo nepočítaně a děti si je potřebovaly sdělit. Trochu jiné je to každoročně pro ty nejmladší – prvňáčky. Letos jich před budovou 1. stupně na svou paní učitelku a paní asistentku čekalo dvacet. Své obrovské a sladkostmi pořádně napěchované kornouty tu stěží třímalo 8 holčiček a 12 chlapců. Ve všech tvářičkách jsem vyčetla nedočkavost, očekávání, pýchu, trému a možná trochu i té obavy z neznámého. U tabule při plnění prvních matematických a čtenářských úkolů záhy všem předvedli, že jsou na školu skvěle připraveni a obavy tudíž nejsou na místě. Pro prvňáčky je to velmi slavnostní a emotivní den zároveň. Je dobře, že tu s sebou měli v hojném zastoupení oporu největší – rodiče, prarodiče či sourozence. A nejen to. Úspěšné vkročení do důležité etapy jejich života jim přišla popřát a ve škole je přivítala paní ředitelka Mgr. Alena Krížová. Za městský úřad mezi děti zavítali pan starosta Ing. Jiří Fürst a paní Miroslava Wolfová. Dětem předali pamětní list a do balíčku školních potřeb jim věnovali desky na písmenka. Klub hrobských seniorů letos zastoupily paní Krista Čurdová a paní Ludmila Holá. Tradičně nepřišly s prázdnou. Dětem věnovaly kapsáře a nápadité kropenaté slepičky, na kterých měla velký díl práce paní Věra Horová. První den povinné školní docházky máme za sebou. Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a aby jejich cesta za vzděláním byla příjemná, plná krásných a nezapomenutelných zážitků.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám