Odpoledne s hasiči

IMG20221018150812 2

Motto: „Hasič je člověk, který žije dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro ostatní.“

Mlhavé podzimní odpoledne v úterý 18. října neodradilo děti ze školní družiny, aby se zúčastnily sportovního odpoledne s našimi hasiči. Děti se moc těšily a pro většinu z nich to byl opravdový zážitek. Program pro děti připravil Sbor dobrovolných hasičů z Háje u Duchcova ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Hrobě. Děti zde viděly dětský požární útok a samy si pak mohly vyzkoušet spojovat hadice, běhat s proudnicí, prohlédnout si rozdělovač pro požární sport, spojit koš se savicí a jiné dovednosti. Zblízka si všichni prohlédli nové moderní hasičské auto a starší hasičské auto, mohli porovnat jejich vybavení. Obě dvě auta mají své kouzlo. Někteří si vyzkoušeli hasičskou helmu, seznámili se i s další hasičskou výstrojí a výzbrojí. Svou fyzickou zdatnost si děvčata a chlapci vyzkoušeli při hodu granátem na kuželky a nechyběla ani výuka zdravovědy. Skvělé odpoledne jsme si parádně užili a naši spokojenost nám nezkazil déšť, který nás při odchodu do školní družiny trochu zchladil. Velké poděkování patří oběma zmíněným sborům za vstřícnost, obětavost a ochotu ve svém volném čase ukázat dětem toho co nejvíce. Vážíme si toho a těšíme se na další setkání. Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám