Školská rada

V souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“) byla Usnesením Rady města Hrob č. 479/05 ze dne 7.12.2005 při naší škole ustavena ke dni 1.1.2006 školská rada.

V doplňovacích volbách byly do školské rady na období 04/2015 - 04/2018 nově zvoleni:

Za pedagogické pracovníky Mgr. Sabina Práglová, za zákonné zástupce paní Martina Zermanová a za zřizovatele Mgr. Helena Bradáčová. Na první schůzi nově zvolené školské rady byla předsedkyní zvolena paní Martina Zemanová.

Jednací řád školské rady si můžete stáhnout na našich webových stránkách zde ...

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Účastníme se projektu EU Peníze školám