Školní parlament pro školní rok 2017/2018

Obecné zásady:

• Školní parlament je tu pro všechny žáky naší školy.

• 5. - 9. třídy mají v parlamentu zvolené 2 zástupce.

• Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti.

• Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.

• Žáci se schází na pravidelných schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd.

• Žáci se účastní života školy a školních akcí (pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.).

Práva a povinnost členů parlamentu

• Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být pedagogicky zajištěno).

• Žáci předkládají své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní).

• Žáci spolupracují s paní učitelkou Mgr. Vlastimilou Bártovou, předkládají jí své návrhy a připomínky, které následně řeší s p. ředitelkou.

• Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů.

• Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny.

Složení školního parlamentu:

5. třída: Vošahlík Jiří, Hovorková Marie

6. třída: Václav Kreisinger, Sára Zemanová

7. třída: Radek Fedák, Eliška Brabcová

8. třída: Michal Deňo, nebyl zvolen druhý zástupce

9. třída: Tomáš Svojtka, Zuzana Nedbálková

Dokumenty Školního parlamentu si můžete stáhnout zde ...

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Účastníme se projektu EU Peníze školám