Vzdělávací programy pro základní vzdělávání

Ve školním roce 2016/2017 se vyučuje v jednotlivých ročnících podle těchto vzdělávacích programů:

1. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

2. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

3. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

4. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

5. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

6. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

7. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

8. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

9. ročník - ŠVP pro ZV „Otevřená škola", platný od 1.9.2012

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Účastníme se projektu EU Peníze školám