Výtvarná soutěž ve školní družině

IMG20230224055950V rámci vyhlášení soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou organizuje SH ČMS, jsme si společně vybrali výtvarnou část. Pro výtvarnou část bylo možné si zvolit jakýkoli námět z celé oblasti integrovaného záchranného systému. Výtvarnému ztvárnění předcházela týdenní příprava, kdy jsme si přibližovali nejen požární ochranu a ochranu obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale celý IZS jako celek. Společně jsme si udělali své školní družinové kolo a vyhodnotili jsme deset výtvarných prací z první kategorie (1. - 2. třída) a pět výtvarných prací z druhé kategorie (3. – 5. třída). Děti za své práce dostaly pochvalu a odměnu. Z těchto vyhodnocených obrázků jsme z každé kategorie museli vybrat ještě tři nejlepší obrázky, které jsme předali na Okresním sdružení hasičů v Teplicích. Do dalšího kola postupují za první kategorii práce K. Přikrylové, E. Loudové, A. Klášterkové a za druhou kategorii práce V. Klímové, V. Kosové a B. Sýkorové. Všechny děti, které se zúčastnily soutěže dostaly sladkou odměnu za svou snahu. Nejlepších patnáct prací si můžete prohlédnout v Galerii.

Družinový karneval

karnevalPo jarních prázdninách, které si děti dle vyprávění užily, jsme ve čtvrtek 23. února měli ve školní družině očekávaný a velmi oblíbený karneval. Začal hned po obědě v prvním a druhém oddělení, kde se děti převlékly do masek a karnevalové veselí tak mohlo začít. Zahájili jsme tancem a soutěžemi, které byly vždy následně odměněny menší sladkostí. Děkujeme rodičům, kteří přinesli odměny a občerstvení pro naše děti na karneval. Tanec s balonky, další soutěže a vyhodnocení masek pak proběhly ještě v naší družinové herně, kam jsme se všichni přesunuli z našich oddělení. Po tanci a soutěžích jsme při promenádě v maskách vybrali ty nejhezčí a náležitě je odměnili, ale na své si přišli i všichni ostatní, kteří byli odměněni bonbonem. Krásné a živé odpoledne si děti užily, což jsme zjistili následně po karnevalu, ale i následující den z vyprávění dětí. Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout v Galerii.

První pomoc ve školní družině

1674636675416Motto: "Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím."

Poutavé zdravotní odpoledne jsme si užili 24. ledna v naší školní družině. Děti byly vtaženy do světa laické první pomoci, kde úkolem je zachránit život zraněnému, zavolat zdravotnickou záchrannou službu, zabránit zhoršení stavu zraněného a zajistit pro něj bezpečí. Na vlastní oči děti viděly, jak se na resuscitačním modelu odborně poskytuje masáž srdce zdravotníkem a školeným zachráncem. Dětem byla ukázána práce s defibrilátorem, který je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Všichni pak dostali možnost si vyzkoušet na modelu masáž srdce. Jejda, to byla dřina. Děti poznaly, že je třeba vynaložit určité úsilí, sílu a dovednost. Dnešní odpoledne jsme tak trochu společně pootevřeli dveře a nahlédli jsme do práce záchranářů, uvědomili jsme si, že první pomoc je nedílnou součástí záchrany lidského života a první chvíle po úrazu nebo nehodě jsou nejdůležitějšími. Tedy boj s časem, který toužíme společně neprohrát. Záchrana života by měla být pro každého z nás samozřejmostí. Za hezké a přínosné odpoledne vděčíme zkušené zdravotnici Pavlíně Pávkové, místostarostovi a veliteli JSDH Hrob Karlovi Hirschovi. Moc děkujeme a vážíme si toho, že mezi nás přišli a věnovali nám svůj čas. Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii.

Divadelní představení ve školní družině

IMG20221128134939V pondělí 28. listopadu nás navštívilo hradecké Divadélko pro školy s pohádkou "Dobrodružství veverky Zrzečky". Pouze dva herci dětem zahráli poutavý, naučný a hudbou proložený příběh o životě zvířátek v lese. Děti si mohly i s účinkujícími zazpívat, seznámily se s lesními zvířátky, a to veverkou Zrzečkou, jezevcem, ježkem, zajíčkem a strakou. V lese byl hajný s nezbednýmu kudrnáčem, který dělal nepořádek v lese. Úkolem zvířátek bylo chránit les a dát všem dětem vědět, jak se v lese chovat a že brát cizí věci se nedělá. Všichni byli příběhem velmi nadšeni a odměnou pro účinkující byl velký a dlouho trvající potlesk. Na závěr si děti mohly veverku Zrzečku pohladit a někteří dokonce i pochovat. Dnes už s určitostí víme, že se s hradeckým divadlem nevidíme naposledy … Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii. V polovině října nás s naučným příběhem „Polaris“ navštívilo sférické kino. Tentokrát se představilo v hlavní roli s tučňákem a ledním medvědem, kteří nás provedli hvězdnou oblohou od jižního po severní pól.

Odpoledne s hasiči

IMG20221018150812 2

Motto: „Hasič je člověk, který žije dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro ostatní.“

Mlhavé podzimní odpoledne v úterý 18. října neodradilo děti ze školní družiny, aby se zúčastnily sportovního odpoledne s našimi hasiči. Děti se moc těšily a pro většinu z nich to byl opravdový zážitek. Program pro děti připravil Sbor dobrovolných hasičů z Háje u Duchcova ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Hrobě. Děti zde viděly dětský požární útok a samy si pak mohly vyzkoušet spojovat hadice, běhat s proudnicí, prohlédnout si rozdělovač pro požární sport, spojit koš se savicí a jiné dovednosti. Zblízka si všichni prohlédli nové moderní hasičské auto a starší hasičské auto, mohli porovnat jejich vybavení. Obě dvě auta mají své kouzlo. Někteří si vyzkoušeli hasičskou helmu, seznámili se i s další hasičskou výstrojí a výzbrojí. Svou fyzickou zdatnost si děvčata a chlapci vyzkoušeli při hodu granátem na kuželky a nechyběla ani výuka zdravovědy. Skvělé odpoledne jsme si parádně užili a naši spokojenost nám nezkazil déšť, který nás při odchodu do školní družiny trochu zchladil. Velké poděkování patří oběma zmíněným sborům za vstřícnost, obětavost a ochotu ve svém volném čase ukázat dětem toho co nejvíce. Vážíme si toho a těšíme se na další setkání. Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii.

Pohádkové odpoledne na zámku

IMG20221004142726 1Děti ze školní družiny navštívily v úterý 4. října zámek v Ploskovicích, kde se natáčela jedna z krásných českých pohádek Princ a Večernice. Odpoledne bylo jako vymalované, slunce hřálo a nás čekala pohádková cesta zámeckým parkem. Děti zde plnily úkoly, překonávaly překážky, aby porazily zlého čaroděje a vysvobodily princeznu Sněženku. Máme moc šikovné děti, čaroděje porazily a princeznu zachránily. Za odměnu všichni dostali od princezny na zámku kouzelný kamínek. Po rozloučení s princeznou jsme posvačili v zámecké zahradě. V areálu se kolem nás pohybovali pávi, kteří jsou zde jako doma. Také se vyhřívali na sluníčku jako my. Byla radost je pozorovat. Po svačince se děti rozeběhly ke stánkům se suvenýry, kde nakupovaly a nakupovaly. Výlet se nám všem líbil a už se těšíme na další. Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii. Citát: "Pohádky jsou jako malé korálky, kterými se můžeme ozdobit na těle i na duši".

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám